شرکت اکسیر سم هورسان بعنوان نماینده پاک سم در استان خراسان آماده توزیع محصولات این شرکت می باشد.